Để nhận thông tin khuyến mãi, mã giảm giá mới nhất mời các Bạn nhập Email vào phần Đăng Ký Nhận Mã Giảm Giá, rồi bấm vào ĐĂNG KÝ

Sau đó các Bạn mở email của mình để xác nhận đăng ký nhé gồm các bước:

B1: Tìm email gửi đến là honala.com ở phần Chính, nếu không có thì nó ở phần Quảng Cáo

Hướng dẫn đăng ký nhận mã giảm giá

B2: Mở ra và bấm vào: Confirm Subscription khi nào xuất hiện dấu tích là ok các bạn nhé

Hướng dẫn đăng ký nhận mã giảm giá